Disclaimer Verzekeren Als Student

Deze disclaimer is op de inhoud en ht gebruik van de website verzekerenalsstudent.nl van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Verzekeren Als Student doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico. Wij kunnen en mogen geen persoonlijk advies geven via email of sociale media.
Zie je ergens een fout op de website? Laat het ons weten en stuur een mail naar info@verzekerenalsstudent.nl.

Rechten

Verzekeren Als Student, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verzekeren Als Student.

Wijzigingen

Verzekeren Als Student mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.